Daňová evidence

Nabízím Vám vedení daňové evidence po celý rok průběžně nebo i jednorázově zpětně. Ať jste plátci,či neplátci DPH, budete mít okamžitý přehled o Vašem hospodaření.

– předávání dokladů dle vzájemné dohody (možnost i v sídle Vaší společnosti)

– kontrola formální správnosti předaných účetních dokladů a začlenění do zákonem stanovených knih a evidencí

– zhotovení nezbytných doplňujících dokladů

– vlastní zaúčtování dokladů do peněžního deníku

– následné provedení logických kontrol všech vztahů

– evidence DPH, závazků a pohledávek

– vyhotovení přehledů o stavu majetku

– zpracování daňového přiznání k DPH včetně Kontrolního hlášení

– zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční)

– účetní a daňové poradenství

– příprava podkladů ke kontrole

– zpracování roční účetní a daňové závěrky v daňové evidenci

– zpracování Daňového přiznání DP FO

– Přehledy pro Zdravotní pojišťovny

– Přehledy pro Správu sociálního zabezpečení

– zpracování Knihy jízd

– opravy a rekonstrukce daňové evidence ( včetně dodatečných a opravných Přiznání)

Po uzavření účetního období obdržíte přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku, přehled nezaplacených pohledávek a závazků, daňová přiznání …)