Služby

– vedení daňové evidence

– daňová přiznání (DPFO, DPH, silniční daň)

– zpracování mezd a personalistika

– zastupování na úřadech ( sociální správa, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, kontroly, hlášení …)

– daňová optimalizace

Pro Vaše zaměstnance:

– Daňová přiznání DP FO

– Vyúčtování daně z příjmů

– Evidenční listy důchodového pojištění

– Potvrzení příjmů pro veškeré úřady a finanční instituce